Do pobrania

Poniżej zamieszczamy materiały, dzięki którym możecie Państwo zapoznać się z doświadczeniem naszego zespołu oraz wzory niektórych pism i wniosków, które pozwolą Państwu lepiej przygotować się do postępowania upadłościowego.

I. Nasze doświadczenie

Doradca restrukturyzacyjny Marcin Krzemiński, licencja

Doradca restrukturyzacyjny Janusz Woźnicki, licencja

Doradca restrukturyzacyjny Jolanta Ogorzałek Krzemińska, licencja

Doradca restrukturyzacyjny Marek Malecha, licencja

II. Dokumenty niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Szanowni Państwo, w celu zlecenia nam prowadzenia sprawy prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się i wypełnienie poniższego formularza. Prosimy także o przygotowanie dokumentów opisanych w poniższym pliku. Uzyskanie wszelkich danych pozwoli nam na kompleksowe poprowadzenie postępowania.

Wykaz danych niezbędnych dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W przypadku braku pełnych danych dotyczących zadłużenia, prosimy o skierowanie zapytań do wierzycieli posiłkując się poniższym wzorem pisma.

Zapytanie konsumenta do wierzyciela

Wskazujemy jednocześnie, iż zgodnie z przepisami prawa upadłościowego niektóre składniki majątku nie będą podlegały wydaniu syndykowi oraz nie będą stanowiły przyszłej masy upadłości. Z głównym wykazem ww. praw lub ruchomości można zapoznać się poniżej:

Wyłączenia z masy upadłości

Niezależnie od powyższych danych prosimy o przesłanie nam dokładnego opisu wszystkich okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności. Należy opisać wyjątkowe i niezależne od konsumenta okoliczności, które stały się przyczyną złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Poszerzając powyższy opis można przedstawić także wszelkie sytuacje, które w ocenie sądu mogą uzasadnić ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a które uzasadnione będą względami humanitarnymi (np. odziedziczone długi, wszelkie choroby oraz inne sytuacje życiowe i rodzinne, które uzasadnią niezwykle trudną sytuację konsumenta).

III. Wzory pism – upadłość konsumencka

Formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej