Do pobrania

Poniżej zamieszczamy materiały, dzięki którym możecie Państwo zapoznać się z doświadczeniem naszego zespołu oraz wzory niektórych pism i wniosków, które pozwolą Państwu lepiej przygotować się do postępowania upadłościowego.

I. Nasze uprawnienia i doświadczenie

Marcin Krzemiński – doradca restrukturyzacyjny:

Doradca restrukturyzacyjny Marcin Krzemiński, licencja

Lista prowadzonych spraw

Janusz Woźnicki – doradca restrukturyzacyjny:

Doradca restrukturyzacyjny Janusz Woźnicki, licencja

Lista prowadzonych spraw

Jolanta Ogorzałek-Krzemińska – doradca restrukturyzacyjny:

Doradca restrukturyzacyjny Jolanta Ogorzałek Krzemińska, licencja

Lista prowadzonych spraw

Tomasz Noga – doradca restrukturyzacyjny:

Lista prowadzonych spraw

Marek Malecha – doradca restrukturyzacyjny:

Doradca restrukturyzacyjny Marek Malecha, licencja

Lista prowadzonych spraw

II. Dokumenty niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Szanowni Państwo, w celu zlecenia nam prowadzenia sprawy prosimy o bardzo dokładne zapoznanie się i wypełnienie poniższego formularza. Prosimy także o przygotowanie dokumentów opisanych w poniższym pliku. Uzyskanie wszelkich danych pozwoli nam na kompleksowe poprowadzenie postępowania.

Wykaz danych niezbędnych dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej

W przypadku braku pełnych danych dotyczących zadłużenia, prosimy o skierowanie zapytań do wierzycieli posiłkując się poniższym wzorem pisma.

Zapytanie konsumenta do wierzyciela

Niezależnie od powyższych danych prosimy o przesłanie nam dokładnego opisu wszystkich okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności. Należy opisać wyjątkowe i niezależne od konsumenta okoliczności, które stały się przyczyną złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Poszerzając powyższy opis można przedstawić także wszelkie sytuacje, które w ocenie sądu mogą uzasadnić ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a które uzasadnione będą względami humanitarnymi (np. odziedziczone długi, wszelkie choroby oraz inne sytuacje życiowe i rodzinne, które uzasadnią niezwykle trudną sytuację konsumenta).

III. Wzory pism – upadłość konsumencka

Formularz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej