Słysząc słowo inwestycja zaświecają nam się oczy. Inwestycja oznacza prawdopodobne zyski. A tych nigdy nie mamy dosyć. Czym zatem są fundusze inwestycyjne? Czy można na nich zarobić?

To forma zbiorowego lokowania kapitału, poprzez wpłacanie środków pieniężnych przez uczestników funduszu. Działalność funduszy inwestycyjnych jest uregulowana w polskim prawie ustawą. Zgodnie z ustawą funduszem inwestycyjnym jest osoba prawna, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych. Środki pieniężne lokowane są w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Inaczej mówiąc fundusz inwestycyjny działa w ten sposób, że dany inwestor zbiera środki od innych, mniejszych inwestorów. Potem zebrane aktywa inwestuje w akcje, obligacje czy też podejmuje inne rodzaje inwestycji.

Czy warto inwestować swoje oszczędności w ten właśnie sposób?

Z pewnością jest to dobra alternatywa dla tych wszystkich, którzy nie lubią gdy ich pieniądze bezczynnie leżą na koncie bankowym, przynosząc bardzo niewielkie zyski z posiadanego oprocentowania lokaty. Pamiętać jednak należy, że posiadanie lokaty nie wiąże się z ryzykiem. Natomiast inwestowanie nawet małych pieniędzy w fundusz inwestycyjny wiąże się z ryzykiem. Dlatego też każdy inwestor wybierając dany fundusz inwestycyjny powinien kilka razy się zastanowić, w co i w jaki sposób dany fundusz inwestuje.

Plusem posiadania funduszy inwestycyjnych jest na przykład to, że zdecydowana większość tak zwanych otwartych funduszy inwestycyjnych daje inwestorowi szybki dostęp do ulokowanych środków. Fundusze inwestycyjne to dobry sposób na powiększanie majątku również dla tych, którzy nie posiadają dużego kapitału, a mimo to chcieliby wejść na rynek inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *