Ekonometryczna strategia handlowa, OD ANALIZY DO STRATEGII - modelowanie ekonometryczne w służbie marketera

Jest to zawsze brane pod uwagę przy promocji produktu na rynku. Funkcja ta jest realizowana poprzez przypominanie konsumentom o potrzebie i znaczeniu danego produktu.

Ekonometryczna strategia handlowa

Dostarcza mierzalnej, rzetelnej odpowiedzi na kluczowe pytania biznesowe: w jakich obszarach możemy ograniczyć inwestycje marketingowe bez szkody dla zysków jak alokować budżet reklamowy pomiędzy różnymi kanałami komunikacji która strategia pozwoli zoptymalizować budżet marketingowy Podczas wydarzenia przedstawimy Państwu jak skutecznie wykorzystać rozwiązania modelowania oraz wskażemy rzetelne narzędzia, które umożliwiają optymalizację wydatków na marketing oraz estymację części przychodów generowanych przez strategię marketingową.

Przedstawione zostaną sposoby wykorzystania ich zarówno w krótko- i długoterminowym planowaniu strategii biznesowej firmy. Wśród ekspertów znaleźli się m. Do udziału zaprosiliśmy przedstawicieli wiodących firm, m.

Ekonometryczna strategia handlowa

Dowiedzą się Państwo, jak uczynić z marketingu prawdziwą inwestycję i jak rosnąć na konkurencyjnym rynku, osiągając lepsze efekty przy mniejszym budżecie. Pokażemy w jaki sposób marketing oparty na analityce przynosi mierzalne korzyści i pozwala efektywniej alokować budżet marketingowy.

Ekonometryczna strategia handlowa

Udowodnimy, że przyszłość marketingu to oparcie go na twardych policzalnych danych. Dowiedzą się Ekonometryczna strategia handlowa m.

Ekonometryczna strategia handlowa