Opcja Delta Opcji

Przykład 7 Ponownie użyjemy tej samej pozycji wyjściowej, którą wykorzystaliśmy w przykładzie 6. Natomiast inwestor liczący na spadek zmienności instrumentu powinien szukać opcji z Vegą ujemną.

10.1. Współczynniki wrażliwości instrumentów pochodnych

Zadzwoń do nas na Napisz do nas na info lynxbroker. Użyj zdalnej pomocy.

Opcja Delta Opcji

Na wysokość premii opcyjnej po części pływa cena instrumentu bazowego, czas do wygaśnięcia i zmienność. Te trzy parametry nie są jednak stałe.

Menu nawigacyjne

Wzrost zmienności skutkuje wzrostem premii opcyjnej. Współczynniki greckie informują nas o tym, w jakim stopniu zmieni się premia opcyjna, jeśli któryś z parametrów mających wpływ na kształtowanie jej wysokości ulegnie zmianie.

Przykład 2 Delta równoważących się pozycji jest równa 0.

Poniższy obrazek przedstawia interfejs Handlarza Opcjami na platformie Lynx Trading, gdzie możesz monitorować poszczególne współczynniki greckie. Niestety temat współczynników greckich nie jest szczególnie ekscytujący, co nie zmienia faktu, że ich zrozumienie jest istotną podstawą teoretyczną. Przeanalizujemy więc temat głównych współczynników greckich krok po kroku.

Przykład 2

Jednocześnie polecam zapoznanie się z niektórymi naszymi webinarami, poświęconymi tej tematyce, które znaleźć można w archiwum. Powiększ Delta Delta jest najważniejszym i najczęściej wykorzystywanym współczynnikiem greckim.

  • Na wartość opcji wpływa 5 czynników: Ceny instrumentu bazowego Wolnej od ryzyka stopy procentowej Zmienności instrumentu pierwotnego Czasu do wygaśnięcia opcji Aby ułatwić ich wycenę wymyślono współczynniki greckie, które pozwalają określić zmianę wartości opcji wskutek zmiany powyższych elementów.
  • Obliczanie współczynników wrażliwości metodą ilorazu różnicowego Dla instrumentów pochodnych które, wycenia się za pomocą złożonych algorytmów numerycznych na przykład: stosując model dwumianowy, metodę symulacji Monte-Carlo, czy też rozwiązując numerycznie równanie Blacka-Scholesawspółczynniki wrażliwości można obliczać w sposób przybliżony za pomocą odpowiednich ilorazów różnicowych o ile te algorytmy wyceny nie dostarczają jednocześnie wartości tych współczynników.
  • "Greeks" czyli opcyjna greka | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
  • Katalog opcji binarnych
  • Współczynniki Greckie - Trading Academy
  • Сперва Ричард не пошевельнулся.

Informuje nas, o ile zmieni się cena opcji, jeśli cena instrumentu bazowego ulegnie zmianie. Delta pokazuje więc, jak dużym wahaniom podlega premia opcyjna w zależności od ruchów ceny aktywa bazowego. Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Inwestor decyduje się na zakup opcji call, ponieważ przewiduje, że cena wspomnianych akcji wzrośnie. Pytanie brzmi, o ile wzrośnie cena opcji, jeśli cena aktywa bazowego wzrośnie o 1 EUR? By na nie odpowiedzieć, trzeba znać współczynnik delta tej opcji.

Opcja Delta Opcji

Żeby inwestor mógł określić, o ile wzrośnie cena opcji, musi sprawdzić wartość współczynnika delta dla tej opcji. Jeśli delta wynosi np. Zasada działania jest oczywiście taka sama w obu kierunkach.

Opcja Delta Opcji

W przypadku opcji put sytuacja jest dokładnie odwrotna niż opisana powyżej. Korelacja opcji put i ceny aktywa bazowego jest negatywna — jeśli cena instrumentu bazowego rośnie, cena opcji put spada i odwrotnie: jeśli cena Opcja Delta Opcji bazowego spada, cena opcji put rośnie. Delta w przypadku opcji put wyrażana jest liczbą ujemną.

Spis treści

Druga ważna informacja, którą niesie Pas Bolllinger i stochastyczny RSI sobą delta, to informacja o prawdopodobieństwie, że opcja wygaśnie w pieniądzu. Trader może więc szybko oszacować, czy w przypadku kupionej przez niego opcji prawdopodobieństwo wygaśnięcia w pieniądzu jest wysokie, czy też niskie.

Opcja Delta Opcji

Jeśli weźmiemy np. Opcja, która jest Opcja Delta Opcji pieniądzu, ma deltę 0,50, ponieważ prawdopodobieństwo, że wygaśnie w pieniądzu jest takie samo, jak że wygaśnie poza pieniądzem Gamma Wraz z wahaniami ceny aktywa bazowego opcja staje się bardziej w pieniądzu, albo przeciwnie — zbliża się coraz bardziej do bycia poza pieniądzem.

W związku z tym delta nieustannie ulega zmianom. Zmiany delty wyraża  współczynnik nazywany gamma. Gamma pokazuje zatem zmianę wartości współczynnika delta spowodowaną wahaniem ceny instrumentu bazowego.

Przykład 1

Gamma jest najwyższa w przypadku opcji na pieniądzu, dlatego że wahanie ceny instrumentu bazowego ma największy wpływ właśnie Opcja Delta Opcji deltę tych opcji. Cena AEX oscyluje w tym przypadku wokół punktów. Wartości współczynnika gamma zostały dla jasności uzupełnione Cena wykonania.