Podpisanie strategii handlowych

Strategicznymi celami zapewnienia bezpieczeństwa narodowego w dziedzinie nauki, techniki i edukacji, są: rozwój systemu organizacji naukowych, projektowych i naukowo-technicznych zdolnego do zapewnienia modernizacji gospodarki narodowej, realizacji przewagi konkurencyjnej Federacji Rosyjskiej, obrony kraju oraz bezpieczeństwa państwowego i społecznego, a także przygotowanie prac wstępnych w dziedzinie nauki i techniki z realizacją w dalszej perspektywie; wzrost ruchliwości społecznej, jakości wykształcenia ogólnego, zawodowego i wyższego, jego dostępności dla wszystkich kategorii obywateli, a także rozwój podstawowych badań naukowych. Rozwój ochrony zdrowia i poprawa zdrowia ludności Federacji Rosyjskiej są jednym z najważniejszych kierunków zapewnienia bezpieczeństwa narodowego.

Podpisanie strategii handlowych

W imieniu naszych inwestorów równowagę pomiędzy ostrożnością a ryzykiem, skupiając się na tworzeniu szeroko zdywersyfikowanego portfela - zarówno pod względem regionu, jak i rodzaju nieruchomości. Inwestujemy w segmentach biurowym, handlowym, hotelowym, Podpisanie strategii handlowych i mieszkaniowym.

Podpisanie strategii handlowych

Union Investment wyróżnia się stylem inwestycyjnym, który cechuje wszystkie nasze transakcje. Nasze podejście i wiarygodność doceniają partnerzy biznesowi. Nasza konserwatywna strategia dotycząca ryzyka oznacza, że głównie skupiamy się na inwestycjach bazowych core oraz bazowych w połączeniu z bardziej ryzykownymi elementami core plus.

Podpisanie strategii handlowych

Okazje na całym świecie Union Investment prowadzi swoją działalność głównie na trzech rynkach: w Niemczech, Europie i poza Europą. Nasze inwestycje znajdują się w 23 krajach na czterech kontynentach i zamierzamy nadal zwiększać tę dywersyfikację.

Nasze globalne inwestycje odzwierciedlają misję inwestycyjną naszych funduszy.

Podpisanie strategii handlowych

Rodzaje nieruchomości Zgodnie z celem, jakim jest dywersyfikacja naszego portfela nieruchomości, obecnie inwestujemy w nieruchomości biurowe, handlowe, hotelowe, logistyczne i mieszkaniowe. W większości przypadków nasze fundusze inwestują w różnego rodzaju obiekty.

Podpisanie strategii handlowych

Oferujemy także specjalne rozwiązania skupiające się na poszczególnych rodzajach nieruchomości, np.