Podstawy systemu handlowego

Afryka Środkowa : Kamerun był jedynym państwem w Afryce Środkowej, które podpisało umowę o partnerstwie gospodarczym z UE 15 stycznia  r. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych.

Handel Prowadź kompleksową dokumentację operacji handlowych z kontrahentami w jednym miejscu.

... a ponadto:

Moduł zapewnia również bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań. Funkcjonalność modułu enova Handel: Kartoteki kontrahentów — przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych.

Z poziomu karty można wyświetlić informacje dotyczące transakcji związanych z danym kontrahentem. Karty towarów i usług — karta towaru oprócz danych podstawowych zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miar, listę zamienników oraz listę stron www z opisem. Magazyny — możliwość obsługi jednego lub wielu magazynów, dla każdego magazynu można zdefiniować filtr listy towarów, skutkujący ograniczeniem Podstawy systemu handlowego towarów, które mogą być użyte na dokumentach dotyczących danego magazynu.

Podstawy systemu handlowego

Definiując magazyn, użytkownik wybiera metodę obrotu wyceny zapasów. Cenniki — możliwość definiowania wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metody ich wyliczania. Dla danego towaru można określić ceny indywidualne dla określonych kontrahentów lub ich grup.

Podstawy systemu handlowego

Dokumenty: sprzedaży — faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe, wszystkie dokumenty mogą być wystawiane w różnych walutach, magazynowe — użytkownik standardowo może wystawiać dokumenty rozchodu WZ, RWprzychodu PZ, PW oraz przesunięcia międzymagazynowego MM.

Definiowanie nowych dokumentów i powiązań między nimi — system umożliwia także definiowanie własnych, unikalnych dla danej firmy dokumentów handlowych oraz magazynowych, ponadto dokumenty te mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Standardowo dostępne jest generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych z handlowych bez potrzeby przepisywania danych.

Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy.

Korzyści programu handlowego, które nasi klienci cenią najbardziej:

Umowy i faktury cykliczne — rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem. Deklaracja Intrastat — na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Narodowa polityka handlowa a międzynarodowa polityka handlowa WTO - wzajemne związki.

Jednolity Plik Kontrolny — pełna obsługa przygotowania i wysyłki plików JPK do bramki Ministerstwa Finansów, wraz z możliwością sprawdzenia pliku przed jego wysłaniem. Możliwe jest zaimportowanie pliku JPK wygenerowanego w innym systemie, w celu weryfikacji poprawności oraz wysyłki.

Podstawa prawna

Kaucje — umożliwiające wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru. Raporty — do dyspozycji zestaw zdefiniowanych raportów sprzedaży np.

Podstawy systemu handlowego

Definiowalne uprawienia — poszczególnym operatorom można ograniczyć uprawnienia do wystawiania określonych rodzajów dokumentów np. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny podstawowy opiekun kontrahenta lub zastępca zastępczy opiekun kontrahenta np.

Account Options

Zdefiniowanie wzorców uprawnień pozwala przypisać je do wielu operatorów Podstawy systemu handlowego. Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi — w przypadku drukarek fiskalnych enova współpracuje z protokołami firm POSNET, Elzab, Innova i Novitus każdorazowo przy podłączaniu drukarki fiskalnej należy przeprowadzić testy współpracy urządzenia i systemu.

Systemy handlowe mające zastosowanie do krajów rozwijających się Systemy handlowe mające zastosowanie do krajów rozwijających się Otwórz dokument w formacie pdf W swojej polityce rozwoju UE podkreśla znaczenie handlu i koncentruje się na krajach najbardziej potrzebujących. Ogólny system preferencji taryfowych GSP umożliwia niektórym towarom z krajów rozwijających się preferencyjny dostęp do rynku UE. Podstawa prawna Podstawą prawną wspólnej polityki handlowej jest art. Artykuł ust. Zgodnie z art.

Istnieje możliwość oprogramowania urządzeń typu kolektory danych na etapie wdrożenia. Moduł zawiera Faktury oraz Magazyn, nie może występować w ramach Opcje Rolki handlowe do przodu instalacji z enova Faktury.

Zobacz w jakich obszarach Podstawy systemu handlowego funkcję modułu enova Handel.