Porownanie algorytmow genetycznych strategii handlowych.

Więcej na ten temat, Witten, Frank Wynik dostarcza informacji podobnych w swej naturze do rezultatów analizy czynnikowej i pozwala na analizę struktury zmiennych jakościowych tworzących tablicę. Więcej informacji można znaleźć w części Sieci neuronowe.

Józefaciuk Aleksandra, Kształtowanie mechanizmu Rynku Mocy w Polsce w kontekście zapewnienia długoterminowej niezawodności Mazek Paweł, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka — porównanie zdolności predykcyjnych modeli Adamczak Wojciech, Czy piłkarze grają zgodnie z równowagą minimax? Problem mnogości wariantów przy wyborze Bassa Bartosz Tomasz, Czy strategia wet za wet jest optymalną strategią w iterowanym dylemacie więźnia?

Porownanie algorytmow genetycznych strategii handlowych

Porównanie klasycznych i nowoczesnych miar ryzyka Domańska Magdalena, W jaki sposób kelner może zwiększyć zyski z napiwków? Znaczenie heurystyki dostępności i reprezentatywności w podejmowaniu decyzji Dymowska Joanna, Teoria gier a filozofia: czy wolna wola naprawdę jest wolna?

Porownanie algorytmow genetycznych strategii handlowych

Wykorzystanie algorytmu genetycznego do wyznaczania optymalnej strategii w grze dylemat więźnia Morawska Magdalena, Czy czas to rzeczywiście pieniądz?

Jak presja czasu wpływa na podejmowanie decyzji na podstawie grupy p-beauty contest. Wybór optymalnego doradcy w sytuacjach strategicznych.

Porownanie algorytmow genetycznych strategii handlowych

Improving information security budget decisions for small financial companies Kordaczuk Karina, Aukcje na rynku dzieł sztuki. Analiza strategii sprzedawcy Kuna Cezary, Czy sędziowie piłkarscy promują drużyny grające na własnym stadionie?

Porownanie algorytmow genetycznych strategii handlowych

Analiza meczów drużyny Manchester United pod kątem ilości doliczonych minut Latuszek Karol, Rozwiązanie problemu komiwojażera za pomocą algorytmu mrówkowego Macioł Stanisław, Analiza efektywności polskiego sektora bankowego w latach przy wykorzystaniu metody DEA Mishchil Sara, Determinanty stopnia nierówności bogactwa w społeczeństwach na podstawie modelu wieloagentowego Sugarscape Myślewicz Katarzyna, Podejście behawioralne i klasyczne do optymalizacji portfela inwestycyjnego Rutkowski Artur, Wpływ edukacji na decyzje podejmowane w warunkach ryzyka Sztramski Filip, Zastosowanie teorii decyzji w zakładach bukmacherskich.

Porownanie algorytmow genetycznych strategii handlowych własnego algorytmu przy wyborze strategii Warsiewicz Sławomir, Czy kolejność wyboru ma znaczenie?

Porownanie algorytmow genetycznych strategii handlowych