Strategie z opcjami. Strategie ograniczonego ryzyka | Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Strategię tą można określić jako podwójnie ubezpieczoną, bowiem premia płacona za opcje kupna z niższym kursem wykonania, będzie zmniejszona premią otrzymaną w wyniku wystawienia opcji tego samego typu. Pozycja długa w opcji kupna long call Pozycja krótka w opcji kupna short call Pozycja długa w opcji sprzedaży long put Pozycja krótka w opcji sprzedaży short put Pozycja długa w opcji kupna long call Jeżeli wartość instrumentu bazowego w terminie zapadalności opcji wyniesie 11 at-the-money lub mniej out-of-the money , nabywcy nie będzie się opłacało ją wykonać strata wynosząca -3, inaczej premia opcji ponieważ możliwy staje się zakup instrumentu bazowego, na jaki opiewa na rynku kasowym po cenie korzystniejszej.

Strategie opcyjne Strategie opcyjne to połączenie wielu pozycji w opcjach na Strategie z opcjami instrument bazowy.

Strategie z opcjami

Dzięki temu inwestor może zarobić przy wzroście ceny instrumentu bazowego, a skala zysków i strat jest ograniczona strategię bull spread można rozgrywać wykorzystując również opcję PUT ; Strategia niedźwiedzia Bear spread — połączenie długiej pozycji w opcji PUT z wyższą ceną wykonania i krótkiej pozycji w opcji PUT z niższą ceną wykonania. Dzięki temu inwestor może zarobić na spadku ceny instrumentu bazowego, a czym skala zysków jest ograniczona.

Strategie z opcjami

Strategię bear spread można rozgrywać wykorzystując również opcję CALL. Inwestorzy stosujący tę strategię generują zyski niezależnie od tego czy cena instrumentu bazowego wzrośnie czy spadnie.

Inwestor ponosi stratę, jeśli cena instrumentu bazowego zrówna się z ceną wykonania można również rozgrywać tę strategię wykorzystując sprzedaż opcji CALL i PUT z tą samą ceną i terminem wykonania — short straddle ; Strangle — Strategie z opcjami długich pozycji w opcjach CALL i PUT z tym samym terminem wykonania, ale z innymi cenami wykonania.

Inwestorzy stosujący tę strategię osiągają potencjalnie nieograniczone zyski, jeśli cena instrumentu bazowego znajdzie się poza ustalonym przedziałem. Strategia motyla Butterfly spread — Inwestorzy stosujący tę strategię zawierają cztery pozycje opcyjne.

Dzięki temu osiągają oni zyski w przypadku utrzymywania się ceny danego instrumentu w ustalonym zakresie.

Strategie z opcjami