Wspolne strategie handlowe

Istnieje potencjał, aby budować na tych mocnych podstawach, ale żeby to zrobić musimy spojrzeć poza nasze granice, biorąc pod uwagę, że w następnej dekadzie 85 proc. Wzmocnimy narzędzia, którymi dysponujemy, aby bronić naszych praw i wartości oraz chronić się przed nieuczciwymi praktykami handlowymi. Wspólna strategia została ustalona na 4 lata. Wiele z nich to wysokiej jakości miejsca pracy.

Skomentuj fot.

Wspolne strategie handlowe

Główne założenia to: reforma WTO, wspieranie odbudowy po pandemii Covid, ochrona klimatu, twardsze egzekwowanie umów handlowych i zapewnienie równych szans przedsiębiorstwom z UE. Potrzebujemy otwartego handlu opartego na zasadach, aby pomóc przywrócić wzrost i tworzenie miejsc pracy po Covid Polityka handlowa musi również w pełni wspierać ekologiczne i cyfrowe transformacje naszej gospodarki oraz przewodzić globalnym wysiłkom na rzecz reformy Światowej Organizacji Handlu WTO " - przekonywał Dombrovskis na konferencji prasowej w Brukseli.

Strategia "powinna również dać nam narzędzia do obrony w obliczu nieuczciwych praktyk handlowych.

Wspolne strategie handlowe

Obieramy kurs, który jest otwarty, strategiczny i asertywny, podkreślając zdolność UE do dokonywania własnych wyborów i kształtowania otaczającego ją świata poprzez przywództwo i zaangażowanie, odzwierciedlając nasze strategiczne interesy i wartości" - dodał wiceszef Komisji Europejskiej.

Wspolne strategie handlowe oznacza to - według Dombrovskisa - że zasadniczo UE będzie nadal współpracować z partnerami międzynarodowymi w celu realizacji tego programu, ale w razie konieczności zdecyduje się na działania autonomiczne.

Wspolne strategie handlowe

Wiceprzewodniczący KE zapewnił jednocześnie, że Unia Europejska nie zamknie się na świat. W całej UE 35 milionów miejsc pracy zależy od handlu.

Wspolne strategie handlowe

Wiele z nich to wysokiej jakości miejsca pracy. Istnieje potencjał, aby budować na tych mocnych podstawach, ale żeby to zrobić musimy spojrzeć poza nasze granice, biorąc pod uwagę, że w następnej dekadzie 85 proc.

Romans: Age of Caesar - Q\u0026A (Część 1)

Najlepszym sposobem na zapewnienie dobrobytu UE jest kontynuowanie handlu z naszymi globalnymi partnerami, a nie zwracanie się do wewnątrz" - podkreślił. Mówiąc o reformie WTO, Dombrovskis wskazał przede wszystkim na konieczność wzmocnienia reguł przeciwko interwencjonizmowi państwowemu, ułatwienie negocjacji nowych porozumień, odblokowanie systemu rozstrzygania sporów i zwiększenie skuteczności organizacji w monitorowaniu polityki handlowej jej członków.

Wspolne strategie handlowe

Jest głęboko zakorzeniona we wspólnych interesach i wartościach. Nowa administracja Stanów Zjednoczonych daje możliwość współpracy w celu zreformowania WTO, w tym poprzez wzmocnienie jej zdolności Wspolne strategie handlowe radzenia sobie z zakłóceniami konkurencji i przyczyniania się do zrównoważonego rozwoju.

Wspolne strategie handlowe

Daje również nowe perspektywy ścisłej współpracy w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji naszych gospodarek" - wyliczał wiceszef KE. Wśród wyzwań w polityce handlowej UE Dombrovskis wymienił relacje z Chinami. Budowanie bardziej sprawiedliwych i opartych na zasadach stosunków gospodarczych jest priorytetem.

Chce się jednak lepiej bronić przed nieuczciwymi konkurentami, głównie Chinami. Unia Europejska jest pierwszym partnerem handlowym aż dla 74 krajów.

Zawarta niedawno kompleksowa umowa w sprawie inwestycji jest zasadniczo ważnym krokiem naprzód w stosunkach handlowych między UE a Chinami" - skonstatował.