Upadłość firmy / spółki

Dla spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą  czynności doradztwa restrukturyzacyjnego polegają m. in. na:

 1. udzielaniu porad,
 2. sporządzaniu opinii i wyjaśnień,
 3. występowaniu w charakterze pełnomocników  w sprawach restrukturyzacji i upadłości,
 4. świadczeniu innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.

Nasze usługi w zakresie upadłość spółki / upadłość firmy obejmują m. in.:

 1. szczegółową analizę sytuacji faktycznej przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości (ocena korzyści oraz wszelkich ryzyk dla spółki/firmy oraz wszystkich podmiotów powiązanych),
 2. przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz wniosku o ogłoszenie upadłości,
 3. reprezentację w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości do dnia ogłoszenia upadłości,
 4. reprezentację w kontaktach z syndykiem oraz sądem w trakcie postępowania upadłościowego,
 5. przygotowanie wniosku o umorzenie zobowiązań wraz z ustaleniem planu spłat oraz reprezentacja w toku postępowania w przedmiocie umorzenia zobowiązań (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),

a ponadto:

 1. przygotowanie zgłoszenia wierzytelności oraz reprezentacja w postępowaniu wywołanym zgłoszeniem wierzytelności,
 2. badanie dopuszczalności złożenia oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności,
 3. przygotowanie i reprezentacja w postępowaniu wywołanym sprzeciwem do listy wierzytelności,
 4. postępowania o wyłączenie składników majątkowych z masy upadłości,
 5. reprezentację w postępowaniach o uznanie za bezskuteczne czynności dokonanych przez upadłego przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości,
 6. zgłaszanie zarzutów do planu podziału oraz reprezentacja w postępowaniu wywołanym zarzutami,
 7. inne czynności doradztwa restrukturyzacyjnego konieczne z uwagi na stan sprawy.

Kancelaria zachęca Państwa do zapoznania się z CENNIKIEM naszych usług obejmujących upadłość spółki i upadłość firmy Warszawa i inne miasta. 

Upadłość firmy, upadłość spółki kancelaria Warszawa, woj. mazowieckie.