Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka kancelaria Warszawa. W życiu każdego człowieka zdarzają się różne sytuacje losowe powodujące utratę płynności finansowej. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają oddłużyć konsumenta i dają możliwość nowego startu po zakończeniu postępowania upadłościowego. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej (upadłość osoby fizycznej) pozwala powstrzymać działania komorników i windykatorów skupiając wszystkie działania w ręku doradcy restrukturyzacyjnego pełniącego funkcję syndyka.

Nasze usługi w zakresie upadłości konsumenckich (upadłość konsumencka to upadłość osób nieprowadzących działalności gospodarczej) obejmują m. in.:

  1. udzielanie porad i wyjaśnień,
  2. ogłoszenie upadłości – przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  3. reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości do dnia ogłoszenia upadłości,
  4. reprezentacja w kontaktach z syndykiem oraz sądem w trakcie postępowania upadłościowego,
  5. przygotowanie wniosku o umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłat bądź wraz z ustaleniem planu spłat oraz reprezentacja w toku postępowania w przedmiocie umorzenia zobowiązań.

W celu przygotowania się do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej prosimy o zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w zakładce PLIKI DO POBRANIA w części „Dokumenty niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej”.

Upadłość konsumencka Warszawa – zachęcamy Państwa do zapoznania się z CENNIKIEM naszych usług takich jak upadłość osoby fizycznej (upadłość konsumencka).