Handel w HandelsSysteme.

Tłumaczenie hasła "wielostronny system handlu" na niemiecki das multilaterale Handelssystem verankerte multilaterale Handelssystem Pozostałe tłumaczenia Przechodząc z GATT do WTO, wielostronny system handlu nie zmienił jedynie swojego wymiaru; w pewnym stopniu zmienił on również swój charakter. Auch sollten die Bemühungen um ein Abkommen nicht auf Kosten des angestrebten Abschlusses der Doha-Entwicklungsagenda gehen, die nach wie vor Vorrang hat und mit der großen Hoffnung auf ein ausgewogenes Ergebnis verbunden ist, mit dem das auf Regeln beruhende multilaterale Handelssystem verbessert wird. Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo. Daher engagiert sich der Rat trotz des Umstands, dass Ende kein Abschluss möglich war, weiterhin in vollem Maße für das multilaterale Handelssystem sowie für das Erreichen ehrgeiziger und umfangreicher Ergebnisse der Doha-Runde der WTO. Duże znaczenie ma także handel tymi produktami, co przedstawiają poniższe statystyki. Jeżeli komercjalizacja narządów ludzkich nie będzie możliwa, handel będzie utrudniony.

GD Handelssysteme GmbH

Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych. Tłumaczenie hasła "wielostronny system handlu" na niemiecki das multilaterale Handelssystem verankerte multilaterale Handelssystem Pozostałe tłumaczenia Przechodząc z GATT do WTO, wielostronny system handlu nie zmienił jedynie swojego wymiaru; w pewnym stopniu zmienił on również swój charakter.

Widzą oni także zagrożenie wynikające z wzrostu liczebności tych umów, co podważy wielostronny system handlu, tworząc konkurujące bloki handlowe.

 1. Gd Handelssysteme Gmbh - Köln (Köln), Xantener Str
 2. Юная леди, мне нравится твой врач, на самом деле нравится, но его мнения и идеалы иногда откровенно смущают .
 3. Strategia handlu HMA.
 4. wielostronny system handlu - Tłumaczenie na niemiecki - polskich przykładów | Reverso Context

Zudem wird auf die Gefahr hingewiesen, dass die immer größere Zahl dieser Abkommen das multilaterale Handelssystem untergraben könnte, da miteinander konkurrierende Handelsblöcke entstehen. Głosuję za omawianym projektem rezolucji, ponieważ wielostronny system handlu wciąż stanowi zdecydowanie najskuteczniejsze ramy umożliwiające sprawiedliwy i uczciwy handel na szczeblu międzynarodowym.

Roznice ENTE RSU Y Opcje Udostepnij Transakcje

Ich stimme für diesen Entschließungsantrag, da das multilaterale Handelssystem nach wie vor klar die besten Voraussetzungen für das Erreichen von ausgewogenem und fairem Handel auf internationaler Ebene darstellt. Zatem, pomimo faktu, że nie można było osiągnąć porozumienia do końca r.

Tłumaczenie hasła "wielostronny system handlu" na niemiecki

Daher engagiert sich der Rat trotz des Umstands, dass Ende kein Abschluss möglich war, weiterhin in vollem Maße für das multilaterale Handelssystem sowie für das Erreichen ehrgeiziger und umfangreicher Ergebnisse der Doha-Runde der WTO. Auch sollten die Bemühungen um ein Abkommen nicht auf Kosten des angestrebten Abschlusses der Doha-Entwicklungsagenda gehen, die nach wie vor Vorrang hat und mit der großen Hoffnung auf ein ausgewogenes Ergebnis verbunden ist, Handel w HandelsSysteme.

dem das auf Handel w HandelsSysteme. beruhende multilaterale Handelssystem verbessert wird. Z drugiej strony UE jest głównym odbiorcą inwestycji zagranicznych Indii i w związku Handel w HandelsSysteme.

 • Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.
 • Die Übertragung von Zertifikaten ist der Handel.
 • Rynki regulowane oraz wielostronne platformy obrotu MTF charakteryzuje realizacja transakcji na zasadach niemających charakteru uznaniowego.
 • Krajowa Strategia Bioroznorodnosci i Plan dzialania Gruzja

tym musi nadal priorytetowo traktować wielostronny system handlu, który jest korzystny dla krajów rozwijających się. Die EU ist ihrerseits der größte Empfänger indischer Auslandsinvestitionen, und daher muss sie weiterhin ein multilaterales Handelssystem priorisieren, das Entwicklungsländer begünstigt.

Uznaję, że wielostronny system handlu, którego reprezentantem jest Światowa Organizacja Handlu, pozostaje zdecydowanie najbardziej skutecznymi ramami w dążeniach do osiągnięcia otwartego i uczciwego handlu na całym świecie.

Transakcje opcji udostepniania SSAR

Ich erkenne, dass das in der WTO verankerte multilaterale Handelssystem mit Abstand der effektivste Rahmen ist, mit dem ein offener und freier Handel auf weltweiter Basis erreicht werden kann. Die EU sollte sich auf die Etablierung eines multilateralen Handelssystems konzentrierendas sich auf bestimmte, von der WTO formulierte Prinzipien stützt und die besten Voraussetzungen für einen fairen und ehrlichen internationalen Handel bietet.

Popieramy wielostronny system handlu oraz Światową Organizację Handlu jako strażnika systemu Handel w HandelsSysteme. opartego Handel w HandelsSysteme. określonych zasadach i gwarantującego skuteczniejsze zarządzanie globalizacją oraz sprawiedliwszą dystrybucję płynących z niej korzyści.

Tłumaczenie hasła "der Handel" na polski

Herr Präsident, wir unterstützen das multilaterale Handelssystem und die Welthandelsorganisation als Hüter eines Handelssystems, das auf Regeln beruht und eine effektivere Steuerung der Globalisierung und gerechtere Verteilung ihrer Leistungen gewährleistet. Das in der Welthandelsorganisation verankerte multilaterale Handelssystem ist mit Abstand der effektivste Rahmen, mit dem ein offener und freier Handel auf weltweiter Basis erreicht werden kann.

Wielostronny system handlu, oparty na zasadach i ustanowiony przez WTO, stanowi najodpowiedniejsze ramy regulacji, a także propagowania otwartego i sprawiedliwego handlu, zaś UE opowiada się za włączeniem krajów rozwijających się do międzynarodowego systemu handlu. Das auf Regeln beruhende, in der Welthandelsorganisation WTO verankerte multilaterale Handelssystem bietet den am besten geeigneten Rahmen zur Regelung und Förderung eines offenen und fairen Handels, und die EU ist für die Einbeziehung von Entwicklungsländern in das internationale Handelssystem.

Mozna zachecac do opcji dzielenia dla pracownikow osob niepelnosprawnych

Ostrzeżenie o wulgarnym języku Pokaż Wyświetlamy przykłady wyłącznie po to, aby pomóc ci z przetłumaczeniem słowa lub wyrażenia w różnych kontekstach. Przykłady nie zostały przez nas wybrane ani zatwierdzone i mogą zawierać niestosowny język.

Prosimy cię o zgłoszenie przykładów, które należy poprawić lub które nie powinny być widoczne.

 • И как ты можешь оставаться такой спокойной, узнав, что являешься мутантом.
 • Существует несколько различных мнений относительно их соответствия истине.
 • А где наша Солнечная система.
 • Opcje Handlowe PC

Tłumaczenia zawierające słowa wulgarne lub potoczne zwykle oznaczone są na czerwono lub pomarańczowo. Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia. Zasugeruj przykład.