Nowa strategia roznorodnosci biologicznej w poludniowej Walii.

Australijskie sądy i trybunały uznały, że w pewnych okolicznościach decydenci muszą rozważyć emisję gazów cieplarnianych z elektrowni węglowych przy podejmowaniu decyzji o zatwierdzeniu kopalń węgla i elektrowni. Dzieje się tak, ponieważ polityka jest pełna wyjątków.

Przeciąganie węgla przez sądy: alternatywna strategia redukcji emisji

Edukacja Przeciąganie węgla przez sądy: alternatywna strategia redukcji emisji Rachunek tworzący cenę węgla przeszedł przez Parlament.

Jednak wysiłki kampanii lobby ekologicznego nie zatrzymają się.

  • Przechylanie wagi Kiedy mieszkańcy niewielkiego miasteczka Bulga wygrali trzyletnią bitwę sądową, by powstrzymać Rio Tinto rozbudowę otwartej kopalni węgla, okrzyknięto go zwycięstwem Dawida nad Goliatem.

Bardziej niż kiedykolwiek przemysł węglowy jest już na widoku, a obecnie toczą się postępowania Nowa strategia roznorodnosci biologicznej w poludniowej Walii przeciwko Xstrata w Queensland i HRL w Victorii. Zamknięcie regionalnej elektrowni Victoria w Hazelwood jest potencjalną nagrodą ze strony międzypartyjnego porozumienia klimatycznego, które dało nam cenę klimatyczną.

  • Edukacja Przeciąganie węgla przez sądy: alternatywna strategia redukcji emisji Rachunek tworzący cenę węgla przeszedł przez Parlament.

Ale nie zda sobie sprawy z ostatecznego celu kampanii, jakim jest gospodarka neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Ekolodzy wiedzą, że osiągnęli wszystko, co mogą w tej chwili przez legislaturę.

Przez dziesięciolecia uwaga polityków była brana pod uwagę przez najbardziej szklarniowe gałęzie przemysłu w Australii. Podczas debat na temat węgla ekolodzy nie byli w stanie odwrócić tej uwagi.

Ekologia Morska, Rybołówstwo

Przedstawiono zalecenia dotyczące reformy legislacyjnej, która wprowadziłaby wyzwalacz emisji gazów cieplarnianych dla ocen środowiskowych w ramach ustawy o ochronie środowiska i ochronie różnorodności biologicznej, ale zostały one zignorowane lub odrzucone.

Rząd Gillarda Handel w 24 transakcjach opcji przekonany przez jeszcze nie udowodniony argument, że mechanizm rynkowy - system handlu uprawnieniami do emisji - ograniczy rozwój przemysłu intensywnie wykorzystujący emisje, równie skutecznie, jak ich kontrola, ocena lub po prostu ich zakazanie.

Sądy są kolejnym etapem walki ekologów z węglem.

Czym jest Polska tradycyjnych wartości - Jan Pietrzak, Marcin Wolski - Polityczna Kawa 1/3

Dotychczasowe wysiłki na rzecz powstrzymania działalności wydobywczej i wytwarzania energii przez sądy zakończyły się niepowodzeniem. Australijskie sądy i trybunały uznały, że w pewnych okolicznościach decydenci muszą rozważyć emisję gazów cieplarnianych z elektrowni węglowych przy podejmowaniu decyzji o zatwierdzeniu kopalń węgla i elektrowni.

Nowa strategia roznorodnosci biologicznej w poludniowej Walii

Ale te decyzje nie zatrzymały projektów. Po prostu zażądali od ministrów wyraźnego preferowania obiecanych nadzwyczajnych zysków z kopalń i elektrowni w stosunku do celów środowiskowych.

Nowa strategia roznorodnosci biologicznej w poludniowej Walii

Dwie sprawy toczące się obecnie przed sądami państwowymi i trybunałami przyjmują inne podejście prawne. Grupy ekologiczne połączyły się z sympatycznymi prawnikami, aby wnieść pozew przeciwko węgielowi, który poddałby projekty węglowe ocenie merytorycznej.

Nowa strategia roznorodnosci biologicznej w poludniowej Walii

W Queensland decyzja sądu krajowego jest nieuchronna w sprawie między Friends of the Earth a Xstrata w związku z kopalnią węgla Wandoan. Ten przypadek nie jest po prostu wyzwaniem dla środowiska lub zatwierdzeniem projektu dla projektu.

Nowa strategia roznorodnosci biologicznej w poludniowej Walii

Przeciwnie, grupa zajmująca się środowiskiem dąży również do uniemożliwienia uzyskania praw do eksploatacji wymaganych przez Xstrata. Zgodnie z odpowiednim prawem, Przyjaciele Ziemi muszą przekonać sąd, że niekorzystne oddziaływanie kopalni jest na tyle duże, aby uzasadnić jej odrzucenie.

Nowo odkryty gatunek małpy zagrożony wyginięciem

Jest to przypadek podobny do długotrwałej walki z wydobyciem piasku na Wyspie Fraser, która rozpoczęła się na dworze Strażników Górniczych w Queensland we wczesnych latach W Wiktorii grupa osób sprzeciwiających się ochronie środowiska, prowadzona publicznie przez Environment Victoria, jest stroną aktualnego wiktoriańskiego trybunału cywilnego i administracyjnego.

Dotyczy to zatwierdzenia robót przez Urząd Ochrony Środowiska, który zaproponował elektrownię opalaną węglem i gazem proponowaną dla Doliny Latrobe Victoria.

Drzewo na drzewo: czy różnorodność biologiczna może równoważyć zniszczenie równowagi i odbudowę?

Czy zanieczyszczenie jest mniejsze niż w typowych elektrowniach opalanych węglem - ale znacznie więcej niż generowanie z gazu lub odnawialnych źródeł energii - odpowiada standardom najlepszych praktyk? Ustalenie trybunału będzie znaczące, ponieważ poinformuje nas również, czy nowa ustawa o zmianach klimatu w Victorii, która w tym przypadku musi zostać uwzględniona, faktycznie coś oznacza.

Nowa strategia roznorodnosci biologicznej w poludniowej Walii

Niezależnie od wyników tych przypadków, walki sądowe między spółkami węglowymi a ekologami będą kontynuowane. Powstają prawne sojusze.

Nowa strategia roznorodnosci biologicznej w poludniowej Walii

Właściciele ziemscy, tacy jak mieszkańcy Bacchus Marsh w pobliżu Melbourne, zostali ośmieszeni oburzeniem gazu pokładowego węgla, zainicjowanym przez rolników w Nowej Południowej Walii i Queensland, i prawdopodobnie przyłączą się do tej grupy. Przeciwstawione zostaną propozycje powstrzymania nowych lub rozszerzonych projektów rozwoju węgla.

Drzewo na drzewo: czy różnorodność biologiczna może równoważyć zniszczenie równowagi i odbudowę?

Istniejące obiekty, takie jak zakład Deltagow w Lithgow - temat roszczeń sądowych inicjowanych przez społeczność w związku z zanieczyszczeniami - zostaną poddane analizie. Bitwa jest ważna, ponieważ może po prostu zmienić nastroje społeczne i opinię rządu Nowa strategia roznorodnosci biologicznej w poludniowej Walii temat przyszłości węgla w Australii. Popularne Kategorie.