Opcja Aktualizacje handlowe

Po kliknięciu ikony lub komunikatu można zainstalować nowe aktualizacje, wykonując kilka prostych kroków. Wybierz opcję Niestandardowa, aby zainstalować tylko jeden z klientów stacjonarnych. Aktualizacje na kolejny rok podatkowy możecie wybrać spośród kilku wersji. Zaloguj się do one-X Portal.

Więcej informacji

Aktualizacja zajmie około 1 godziny. Handel na Binance Futures i Opcje będzie kontynuowany bez zmian w okresie aktualizacji.

Opcja Aktualizacje handlowe

Użytkownicy będą mieli minutowe okno po zakończeniu aktualizacji, aby anulować zlecenia, przetworzyć wpłaty, wypłaty i korzystać ze wszystkich innych funkcji związanych z kontem przed wznowieniem handlu. Poprawy, które zostaną wprowadzone w nadchodzącej aktualizacji: Ogólna poprawa wydajności i stabilności systemu.

Aktualizacje na kolejny rok podatkowy możecie wybrać spośród kilku wersji. Większość z nich zawiera oprócz aktualizacji na kolejny okres, wsparcie techniczne w razie jakichkolwiek kłopotów z obsługą programu.

Podczas składania zamówienia prosimy Państwa o podawanie adresów e-mail. Należy ponownie uruchomić komputer, gdyż w przeciwnym wypadku może on działać nieprawidłowo. Określone aktualizacje można zawsze zainstalować z witryny Windows Update w sieci Web. Wykaz Opcja Aktualizacje handlowe Windows Update i Wykaz usługi Microsoft Update są dostępne dla zaawansowanych użytkowników i administratorów, którzy chcą pobierać aktualizacje do zainstalowania później lub zainstalować je na co najmniej jednym komputerze z systemem Windows 7, Windows Vista i Windows XP.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania aktualizacji z katalogu rozszerzenia Windows Update, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: Jak pobierać aktualizacje zawierające sterowniki i poprawki z Wykazu rozszerzenia Windows Update Informatycy mogą skonfigurować serwer w sieci firmowej do udostępniania aktualizacji serwerom i klientom firmowym zarówno przy użyciu rozszerzenia Windows Update lub Microsoft Update, jak i Opcja Aktualizacje handlowe Aktualizacje automatyczne.

Funkcja ta może być użyteczna w środowiskach klientów i serwerów, które nie mają dostępu do Internetu, lub w środowiskach o wysokim stopniu zarządzania, gdzie administrator firmy musi przetestować aktualizacje przed ich wdrożeniem.

W systemie wyświetlany będzie postęp instalacji.

Opcja Aktualizacje handlowe

Po zakończeniu instalacji wyświetlona zostanie lista opcji. Wybierz żądane opcje i kliknij przycisk Zakończ.

Opcja Aktualizacje handlowe

Dane liczbowe dotyczące wydajności i operacji podane w niniejszym dokumencie są typowe i muszą zostać wyraźnie potwierdzone na piśmie przez Avaya przed ich zastosowaniem do konkretnego zamówienia lub umowy. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub poprawek według własnego uznania. Opublikowanie informacji w niniejszym dokumencie nie oznacza zwolnienia z ochrony patentów lub jakichkolwiek praw firmy Avaya lub innych osób.

Instalator jest wspólny dla obu klientów stacjonarnych. Aby zainstalować oprogramowanie klienta stacjonarnego: 1. Zaloguj się do one-X Portal. Na karcie Konfiguracja wybierz opcję Integracja z pulpitem.